Wat is AOT

De afkorting van Adem- en Ontspanningstherapie volgens de Methode Van Dixhoorn is AOT. Voor het gemak hanteren we deze term bij de uitleg over deze methode van behandeling van ademhaling- en spanningsklachten.

Kort samengevat is AOT een methode waarbij u vrij eenvoudige oefeningen doet in zit, lig of stand. De therapeut gebruikt ter aanvulling milde handgrepen. Door de oefeningen en handgrepen wordt u bewust van uw eigen ademhaling en spanning. De ademhaling wordt zo flexibeler en de spanning kan verlagen. Het algemene doel is om de interne zelfregulatie te bevorderen waardoor klachten kunnen verbeteren.

Onderzoekende behandelmethode
Voor spanningsklachten zijn geen specifieke oorzaken te noemen. Ieder mens is uniek en gaat op een eigen unieke manier om met zijn lichaam, emoties, gedachten en ervaringen.
Met AOT onderzoekt u samen met de therapeut of uw klachten te maken hebben met onnodig verhoogde, dysfunctionele, spanning. Wanneer er zinvolle veranderingen in uw klachten ontstaan door het doen van de oefeningen of handgrepen die binnen de AOT gebruikt worden, dan is het zeer waarschijnlijk dat er sprake was van een teveel aan spanning.’Onbegrepen klachten’, klachten waar geen medische verklaring voor gevonden wordt, kunnen ook op deze manier met AOT verkend worden.

De AOT is een mogelijkheid om bewust te worden van uw gespannenheid. En ook of het gaat om lichamelijke en/of mentale gespannenheid. En het kan vervolgens helpen om dit spanningsniveau te verlagen. De oefeningen helpen om de interne zelfregulatie te verbeteren en daarmee klachten te verbeteren. Daarnaast kan het zinvol zijn om na te gaan wat uw stressoren zijn die ontspanning in de weg staan. En te bekijken hoe u hier anders mee kunt omgaan of hoe het levenspatroon veranderd kan worden.

Aantal sessies
Er zijn 3 à 4 sessies nodig om te ervaren of er zinvolle veranderingen optreden. Dan is duidelijk of u er al dan niet baat bij heeft. Een klein percentage van de cliënten ondervindt geen veranderingen van klachten, ook al ervaart men regelmatig wel meer ontspanning. De behandeling wordt dan beëindigd en het advies kan zijn een consult bij de huisarts of terugverwijzing naar de verwijzer. In ieder geval is dan duidelijk geworden dat de klachten niet direct samenhangen met een verhoogde spanning. Vaak is in dergelijke gevallen ondertussen wel duidelijk geworden wat een meer geschikte benadering of therapie kan zijn.

Als de klachten voldoende reageren kan in overleg met u besloten worden de behandeling te beëindigen. Wanneer u wilt kunt na verloop van tijd nog eens op herhaling komen. Als de klachten reageren, maar nog niet zijn verdwenen kan de behandeling met een paar sessies verlengd worden. Over het algemeen zijn twee tot vier aanvullende sessies voldoende.

Vaak is het effect van het verminderen van onnodige spanning ook dat u algemeen beter functioneert. Want alleen al het bevorderen van het herstel kan de belastbaarheid vergroten, zelfs als de stressoren in uw leven blijven bestaan.

Als collega’s in het noorden van Nederland, bundelen we onze krachten en bieden u een overzicht van onze praktijken Adem- en Ontspanningstherapie. Wij zien veel mooie resultaten bij de toepassing van deze behandelmethode van adem- en spanningsklachten. Het is een behandeling op maat. Ieder mens is uniek en reageert uniek op handgrepen en oefeningen. Wij werken met deze unieke reacties. Gedurende de eerste 3 à 4 sessies wordt duidelijk of u baat hebt bij de behandeling.